Giao dịch với Quỹ ảo

Tài khoản Thử nghiệm của Vantage đi kèm với quỹ ảo trị giá 100.000 đô la. Những quỹ ảo này không phải là tiền thật và chỉ có thể được sử dụng để giao dịch giả lập trong Tài khoản Thử nghiệm.
Nhận được kinh nghiệm thực tế thông qua việc giao dịch trong một môi trường không rủi ro, nơi bạn có thể thực hành giao dịch và kiểm thử nền tảng mà không cần phải liều mạng tiền thật. Làm quen với các công cụ giao dịch, kỹ thuật khác nhau và động lực thị trường trước khi bước vào thị trường thực sự.

Demo Trading

Thử nghiệm Chiến lược và Sản phẩm Mới

Thử nghiệm các chiến lược khác nhau và phân tích kết quả của chúng mà không rủi ro vốn của bạn. Học từ cả sự thành công và thất bại để hoàn thiện phương pháp của bạn trước khi bước vào giao dịch thực sự. Bạn cũng có thể thực hành giao dịch các loại tài sản khác nhau như ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và nhiều tài sản khác để chuẩn bị cho việc giao dịch bằng tiền thật.

Kiểm thử Robot/Thuật toán mới

Tài khoản Thử nghiệm của chúng tôi cung cấp cho bạn một nền tảng để khám phá và thử nghiệm các robot và thuật toán mới, mà không cần phải cam kết tài chính. Tận dụng tài nguyên quý báu này để tìm hiểu về hiệu suất của chúng, điều chỉnh các thiết lập, và tối ưu hóa cách hoạt động của chúng theo chiến lược giao dịch của bạn. Với sự tự do để thử nghiệm, bạn có thể thu được thông tin quý báu và cải thiện cách tiếp cận giao dịch tổng thể của mình.